اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس هنر موضوع نقاشی برای قصه پایه اول

دانلود طرح درس هنر موضوع نقاشی برای قصه پایه اول،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هنر موضوع بافت شناسی پایه اول

دانلود طرح درس هنر موضوع بافت شناسی پایه اول،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از ای...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع جمع پایه اول

دانلود طرح درس ریاضی موضوع جمع پایه اول،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از این...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع جمع پایه اول

دانلود طرح درس ریاضی موضوع جمع پایه اول،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تفریق پایه اول

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تفریق پایه اول،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع حروف نویسی اعداد پایه اول

دانلود طرح درس ریاضی موضوع حروف نویسی اعداد پایه اول،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع طرح درس جمع پایه اول

دانلود طرح درس ریاضی موضوع طرح درس جمع پایه اول،در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخش...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی موضوع فداکاران پایه اول

دانلود طرح درس فارسی موضوع فداکاران پایه اول،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی موضوع نشانه خ پایه اول

دانلود طرح درس فارسی موضوع نشانه خ پایه اول،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خاندان سعود

در سال ۱۹۵۳ میلادی و پس از مرگ عبدالعزیز فرزند ارشدش، سعودبن عبدالعزیز به سلطنت رسید. او که فرزند عبدالعزیز از همسر اولش بود در سی سال آخر عمر پدرش،عملا همه امور کشور را در دست داشت و تقریباً همه فتوحات سعودی در شبه جزیره عربستان و خلیج فارس به دست و

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی موضوع حرف ن پایه اول

دانلود طرح درس فارسی موضوع حرف ن پایه اول،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل